Home > Contact Us
 

MITRO Biotech Co., Ltd.

Address:Building 8, No.5 Qiande Road, Jiangning Science Park, Nanjing, Jiangsu Province, China

Email:info@mi-tro.com

Tel:+86-25-52710099 Ext. 8110